Freundschaftstreffen mit Kyudojo Frankfurt

Freundschaftstreffen mit Schützen der Shomen-Gruppe des Kyudojo Frankfurt e.V. am 12.02.2011 in Erkrath